Yönetim Kurulları

Geçici Yönetim Kurulu (24.05.2012)

Prof. Dr. B. Hayri Ermiş, Başkan

Prof. Dr. Atıl Yüksel, II. Başkan

Prof. Dr. Özgür Deren, Sekreter

Prof. Dr. Rıza Madazlı, Sayman

Uzm. Dr. Yavuz Ceylan, Üye

Doç. Dr. A. Nuri Danışman, Üye

Prof. Dr. Yakup Erata, Üye

Prof. Dr. İ. Cüneyt Evrüke, Üye

Doç. Dr. N. Ömer Kandemir, Üye

Prof. Dr. F.  Acar Koç, Üye

Prof. Dr. Fatma Tuncay Özgünen, Üye

Prof. Dr. Sermet Sağol, Üye

Doç. Dr. Ö. Ferit Saraçoğlu, Üye

Prof. Dr. Feride Söylemez, Üye

Prof. Dr. H. Mete Tanır, Üye

 

1. Dönem Yönetim Kurulu (11.11.2012)

Prof. Dr. Özgür Deren, Başkan

Prof. Dr. Hayri Ermiş, II. Başkan

Uzm. Dr. Hasan Fehmi Yazıcıoğlu, Sekreter

Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, Sayman

Prof. Dr. İskender Başer, Üye

Prof. Dr. Ali Ergün, Üye

Prof. Dr. Rıza Madazlı, Üye

Prof. Dr. Mete Tanır, Üye

Prof. Dr. Atıl Yüksel, Üye

 

2.Dönem Yönetim Kurulu (30.10.2015)

Prof. Dr. Bülent Hayri Ermiş, Başkan; vefat

Uzm. Dr. Hasan Fehmi Yazıcıoğlu, II. Başkan; daha sonra Başkan

Doç. Dr. Gökhan Yıldırım, Sekreter

Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, Sayman

Prof. Dr. İskender Başer, Üye; daha sonra II. Başkan

Prof. Dr. Özgür Deren, Üye

Prof. Dr. İ. Cüneyt Evrüke, Üye

Doç. Dr. İbrahim Kalelioğlu, Üye

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, Üye

Doç. Dr. Halil Aslan, Yedek Üye; daha sonra Üye

 

3.Dönem Yönetim Kurulu (03.11.2017)

Prof. Dr. Ali Ergün, Başkan

Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, II. Başkan

Prof. Dr. Filiz F. Yanık, Sekreter ve Sayman

Uzm. Dr. Deniz Kanber Açar, Üye

Doç. Dr. Halil Aslan, Üye

Doç. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Üye

Prof. Dr. Sadettin Güngör, Üye

Prof. Dr. Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Üye

Prof. Dr. Özlem Pata, Üye

 

4.Dönem Yönetim Kurulu (09.05.2019)

Prof. Dr. Filiz F. Yanık, Başkan

Prof. Dr. Merih Bayram, II. Başkan

Doç. Dr, Mert Turğal, Sekreter

Doç. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Sayman

Prof. Dr. Özgür Deren, Üye

Prof. Dr. Derya Eroğlu, Üye

Doç. Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer, Üye

Uzm. Dr. Hakan Kanıt, Üye

Prof. Dr. Emre Karaşahin, Üye

*Yönetim Kurulu Üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.