Yönetim Kurulları

Geçici Yönetim Kurulu (24.05.2012)

Prof. Dr. B. Hayri Ermiş, Başkan
Prof. Dr. Atıl Yüksel, II. Başkan
Prof. Dr. Özgür Deren, Sekreter
Prof. Dr. Rıza Madazlı, Sayman
Uzm. Dr. Yavuz Ceylan, Üye
Doç. Dr. A. Nuri Danışman, Üye
Prof. Dr. Yakup Erata, Üye
Prof. Dr. İ. Cüneyt Evrüke, Üye
Doç. Dr. N. Ömer Kandemir, Üye
Prof. Dr. F. Acar Koç, Üye
Prof. Dr. Fatma Tuncay Özgünen, Üye
Prof. Dr. Sermet Sağol, Üye
Doç. Dr. Ö. Ferit Saraçoğlu, Üye
Prof. Dr. Feride Söylemez, Üye
Prof. Dr. H. Mete Tanır, Üye

1. Dönem Yönetim Kurulu (11.11.2012)

Prof. Dr. Özgür Deren, Başkan
Prof. Dr. Hayri Ermiş, II. Başkan
Uzm. Dr. Hasan Fehmi Yazıcıoğlu, Sekreter
Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, Sayman
Prof. Dr. İskender Başer, Üye
Prof. Dr. Ali Ergün, Üye
Prof. Dr. Rıza Madazlı, Üye
Prof. Dr. Mete Tanır, Üye
Prof. Dr. Atıl Yüksel, Üye

2. Dönem Yönetim Kurulu (30.10.2015)

Prof. Dr. Bülent Hayri Ermiş, Başkan; vefat
Uzm. Dr. Hasan Fehmi Yazıcıoğlu, II. Başkan; daha sonra Başkan
Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, Sayman
Doç. Dr. Gökhan Yıldırım, Sekreter
Prof. Dr. İskender Başer, Üye; daha sonra II. Başkan
Prof. Dr. Özgür Deren, Üye
Prof. Dr. İ. Cüneyt Evrüke, Üye
Doç. Dr. İbrahim Kalelioğlu, Üye
Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, Üye
Doç. Dr. Halil Aslan, Yedek Üye; daha sonra Üye

3. Dönem Yönetim Kurulu (03.11.2017)

Prof. Dr. Ali Ergün, Başkan
Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, II. Başkan
Prof. Dr. Filiz F. Yanık, Sekreter ve Sayman
Uzm. Dr. Deniz Kanber Açar, Üye
Doç. Dr. Halil Aslan, Üye
Doç. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, Üye
Prof. Dr. Sadettin Güngör, Üye
Prof. Dr. Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Üye
Prof. Dr. Özlem Pata, Üye

*Yönetim Kurulu Üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.